Välkomna till min hemsida!

Välkomna! Denna hemsida är tänkt att ta upp olika aspekter på byggande. Exakt vilken inriktning den kommer att ha får vi se. Förhoppningsvis kan den fungera som inspiration för er som kommer i kontakt med byggnader –  dvs alla, men framförallt för dig som är privatperson.

Min hemsida under Sveriges Arkitekter  Anlita arkitekt med ett antal småhus presenterade finns kvar, se länk under fliken Småhus, men denna hemsida avser att ta upp ett vidare spektra.

Recent Posts

Vad ska en ritning vara bra för?

Behöver man en ritning när man bygger?

Ja. Men det som vanligtvis kallas ritning kan vara en skiss eller en handling (ex bygglovs-) av något slag. En skiss och ritning samlar ideér och tankar. En skiss kan sägas undersöka möjligheter. Det är början på nybyggnad, till- och ombyggnader. En vision av något. När man bestämt inriktningen och omfattningen så kan man börja rita upp hela huset.

Ritningen framställs för ett visst syfte. Den kan bli en handling för byggnadsnämnden, ett förfrågningsunderlag för en byggare att räkna på eller underlaget för att slutligen bygga huset.

Ibland får jag förfrågan om jag kan göra en enkel ritning. Det  kan vara en bygglovsritning, eller egentligen bygglovshandling, som skall göras utifrån en väldigt enkel skiss på rutat kollegieblock. Vad är det som behöver redovisas? Väggar, golv och tak ska redovisas. Fönster och dörrar också. Och fast inredning. Och man bör visa en möblerad plan. Det är skillnad på en bygglovshandling och en bygghandling men även i en bygglovshandling så ska måtten stämma ungefär med vad man kan förvänta sig ska byggas. En vägg som är 15 cm tjock redovisas inte som 30 cm exempelvis.

För vem skall en ritning vara?

Någon kanske ska bygga om själv och vill komma förbi byggnadsnämnden så enkelt som möjligt. Men att få helheten sammanfattad på ett dokument är väldigt bra. I ett av TV-programmen som visar småhusbyggande så nämndes att husägaren som tillika var byggaren ändrat läge på trappan i huset med stora konsekvenser som följd. Och konsekvenserna var inte lättlösta.

Det är svårt att uppfatta helheten om man inte för in dem på en och samma ritning. Och då bör det även ske tredimensionellt, alltså i en sektion eller på en fasad. Är utrymmet tillräckligt under snedtaket när man kommer upp för trappan? Får man plats att stå i duschen? På ritningen kan det stå “Löses på plats” men det rekommenderas att detta endast sker i undantagsfall.

Det kan finnas specialintressen som kräver utökade ytor. Barnens hockey kanske behöver extra plats för utrustning. Gästande släktingar vill nog ha en avskild vrå. Men det är viktigt att komma ihåg att ett hus ska kunna förändras efter många olika behov. Det är bra att tänka sig in i en familjesituation i olika stadier, från småbarnstid till tonårstid och kanske även ett hus för en eller ett äldre par.

Vilka ritningar behöver man?

För en person som ska bygga eller bygga om sitt hus är det vanligen

  • skiss/förslagsritningar
  • bygglovsritningar
  • byggritningar. Och det kan vara konstruktionsritningar, elritningar och vvs-ritningar förutom arkitektritningar.

som behövs.

Utöver det kan det vara aktuellt med ett förfrågningsunderlag med både text och ritningar för att få fram ett pris och relationsritningar när huset är färdigt.

Vem har användning av en ritning?

Beställaren/byggherren har givetvis användning av en ritning för att se hur det nya eller ändrade huset kommer att se ut och som juridiskt dokument gentemot byggaren/entreprenören.

Byggaren har användning av ritningen för att se hur och vad han ska bygga.

Byggnadsnämnden vill säkerställa att myndigheternas krav är uppfyllda.

Husbyggande innefattar massor av beslut och information. En del av denna information finns med i ritningarna men inte allt. Materialen syns inte i de svarta strecken. Metall eller trä? Färger? Fabrikat? Ritningarna behövs alltså kompletteras med beskrivningstext. Allt för att ge alla inblandade en gemensam vision av det nya huset!

  1. Bulhus – vad är det? Comments Off on Bulhus – vad är det?
  2. Får ett hus se ut hur som helst? Comments Off on Får ett hus se ut hur som helst?
  3. Hur gör man ett hus? Comments Off on Hur gör man ett hus?
  4. Lästips Comments Off on Lästips
  5. Torn Belem i Lissabon Leave a reply
  6. Arkitektur – vad är det? Leave a reply