Vad ska en ritning vara bra för?

Behöver man en ritning när man bygger?

Ja. Men det som vanligtvis kallas ritning kan vara en skiss eller en handling (ex bygglovs-) av något slag. En skiss och ritning samlar ideér och tankar. En skiss kan sägas undersöka möjligheter. Det är början på nybyggnad, till- och ombyggnader. En vision av något. När man bestämt inriktningen och omfattningen så kan man börja rita upp hela huset.

Ritningen framställs för ett visst syfte. Den kan bli en handling för byggnadsnämnden, ett förfrågningsunderlag för en byggare att räkna på eller underlaget för att slutligen bygga huset.

Ibland får jag förfrågan om jag kan göra en enkel ritning. Det  kan vara en bygglovsritning, eller egentligen bygglovshandling, som skall göras utifrån en väldigt enkel skiss på rutat kollegieblock. Vad är det som behöver redovisas? Väggar, golv och tak ska redovisas. Fönster och dörrar också. Och fast inredning. Och man bör visa en möblerad plan. Det är skillnad på en bygglovshandling och en bygghandling men även i en bygglovshandling så ska måtten stämma ungefär med vad man kan förvänta sig ska byggas. En vägg som är 15 cm tjock redovisas inte som 30 cm exempelvis.

För vem skall en ritning vara?

Någon kanske ska bygga om själv och vill komma förbi byggnadsnämnden så enkelt som möjligt. Men att få helheten sammanfattad på ett dokument är väldigt bra. I ett av TV-programmen som visar småhusbyggande så nämndes att husägaren som tillika var byggaren ändrat läge på trappan i huset med stora konsekvenser som följd. Och konsekvenserna var inte lättlösta.

Det är svårt att uppfatta helheten om man inte för in dem på en och samma ritning. Och då bör det även ske tredimensionellt, alltså i en sektion eller på en fasad. Är utrymmet tillräckligt under snedtaket när man kommer upp för trappan? Får man plats att stå i duschen? På ritningen kan det stå “Löses på plats” men det rekommenderas att detta endast sker i undantagsfall.

Det kan finnas specialintressen som kräver utökade ytor. Barnens hockey kanske behöver extra plats för utrustning. Gästande släktingar vill nog ha en avskild vrå. Men det är viktigt att komma ihåg att ett hus ska kunna förändras efter många olika behov. Det är bra att tänka sig in i en familjesituation i olika stadier, från småbarnstid till tonårstid och kanske även ett hus för en eller ett äldre par.

Vilka ritningar behöver man?

För en person som ska bygga eller bygga om sitt hus är det vanligen

  • skiss/förslagsritningar
  • bygglovsritningar
  • byggritningar. Och det kan vara konstruktionsritningar, elritningar och vvs-ritningar förutom arkitektritningar.

som behövs.

Utöver det kan det vara aktuellt med ett förfrågningsunderlag med både text och ritningar för att få fram ett pris och relationsritningar när huset är färdigt.

Vem har användning av en ritning?

Beställaren/byggherren har givetvis användning av en ritning för att se hur det nya eller ändrade huset kommer att se ut och som juridiskt dokument gentemot byggaren/entreprenören.

Byggaren har användning av ritningen för att se hur och vad han ska bygga.

Byggnadsnämnden vill säkerställa att myndigheternas krav är uppfyllda.

Husbyggande innefattar massor av beslut och information. En del av denna information finns med i ritningarna men inte allt. Materialen syns inte i de svarta strecken. Metall eller trä? Färger? Fabrikat? Ritningarna behövs alltså kompletteras med beskrivningstext. Allt för att ge alla inblandade en gemensam vision av det nya huset!

Bulhus – vad är det?

Kort sagt ett skiftesverkshus på Gotland, med ursprung redan på vikingatiden – sägs det.

Skiftesverkshus har framförallt funnits i Skåne, Halland och på Gotland. De har företrädesvis använts som bostäder och som förråd. Ofta är de målade med trätjära.

Bulhus Gotland

 

 

 

 

 

 

 

Här syns ett bulhus, nymålat med dalbränd trätjära. I Visby kan man se bulhus med så tjocka lager av trätjära att de är helt svarta.

Ibland gjordes syllen av ek och resten av tall (furu). Det finns många lokala traditioner för hur husen byggdes men i huvudsak följer de samma principer. Och de principerna gäller i stort för andra trähus. Ni kan följa uppbyggnaden av ett bulhus under fliken Andra hus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får ett hus se ut hur som helst?

En nock på diagonalen

Vad händer om man placerar nocken diagonalt över huset? Man får ett spännande hus med rymd där taket varierar.

Fasad sv

Ett rundat hus

Bland alla nyfunkis hus som byggs idag så finns det även runda hus eller i en del fall rundade hus. I vår värld av skivmaterial så blir en rund vägg en ovanlighet. Men om man väljer annat material? Hus av lera i Afrika exempelvis. Eller hus som placeras nere i marken? Så här vackert kan en bostad utformas som även är väldigt energisnålt.

En länk till ett ännu rundare hus  http://99percentinvisible.org/episode/bubble-houses/

Eco flower house

Flower house interior

Lästips

Arkitektur kan njutas på flera sätt. Jag är tacksam mot de personer som satt ord på den känsla som kan förnimmas men inte alltid uppfattas.

Det mest påtagliga är ofta rummet och ljuset men komplexiteten hos det man tar in genom sina olika sinnen, syn och hörsel, upplevelsen av känslan i det vi berör av material tillsammans med minnen av andra byggnader vi besökt är svår att beskriva. Rolf Wohlin tecknar i sina essäer bilder av rummet som psykologiskt fenomen likaväl som filosofiskt. Som exempel återger jag några rader från boken “Rum tar tid”, Arkitektur förlag.

“Anländer man till Florens på den värdigaste av alla vägar, så stiger man av tåget vid något som måste betraktas som en av funktionalismens förebilder, Stazione Centrale av Luigi Nervi från 1935. Jag hamnar alltså mitt i det som jag alltid är på flykt undan. Å andra sidan kan det vara lika stor skillnad på funkis och funkis, som mellan arkitekter och linjalritare. På Stazione Centrale är det onekligen stor skillnad, även om det är samma sanna objektiva ordning som jag  tvångsmatats med i snart fem hundra år nu. För det är ju härifrån renässansen, från Brunelleschi och perspektivtvånget som funkisidealet leder sitt ursprung.

Men inte förrän jag står på piazzan utanför stationen, väntar på taxi och ser Florens på ryggen eftersom hon vänder ansiktet nedåt floden, infinner sig den där känslan av att ha bytt upp sig en dimension, den där känslan av att ha fått in inteckning i en plats på planeten där det oändliga kulturarvet erhållit andrum.” / Juli 2013