Får ett hus se ut hur som helst?

En nock på diagonalen

Vad händer om man placerar nocken diagonalt över huset? Man får ett spännande hus med rymd där taket varierar.

Fasad sv

Ett rundat hus

Bland alla nyfunkis hus som byggs idag så finns det även runda hus eller i en del fall rundade hus. I vår värld av skivmaterial så blir en rund vägg en ovanlighet. Men om man väljer annat material? Hus av lera i Afrika exempelvis. Eller hus som placeras nere i marken? Så här vackert kan en bostad utformas som även är väldigt energisnålt.

En länk till ett ännu rundare hus  http://99percentinvisible.org/episode/bubble-houses/

Eco flower house

Flower house interior