Bulhus – vad är det?

Kort sagt ett skiftesverkshus på Gotland, med ursprung redan på vikingatiden – sägs det.

Skiftesverkshus har framförallt funnits i Skåne, Halland och på Gotland. De har företrädesvis använts som bostäder och som förråd. Ofta är de målade med trätjära.

Bulhus Gotland

 

 

 

 

 

 

 

Här syns ett bulhus, nymålat med dalbränd trätjära. I Visby kan man se bulhus med så tjocka lager av trätjära att de är helt svarta.

Ibland gjordes syllen av ek och resten av tall (furu). Det finns många lokala traditioner för hur husen byggdes men i huvudsak följer de samma principer. Och de principerna gäller i stort för andra trähus. Ni kan följa uppbyggnaden av ett bulhus under fliken Andra hus.