Energi

Energiaspekten hos byggnader hamnar då och då i blickpunkten. Det kan vara oljekriser eller nya bestämmelser som medverkar till det. Ibland har sättet att bygga hamnat i fokus och ibland uppvärmningen.

Successivt har kraven ökat på låga U-värden i byggnadskonstruktioner. Många småhusproducenter har tagit till sig detta och ökat isoleringsdimensionerna. Nybyggda hus närmar sig alltmer passivhusstandard med exempelvis fönster som har beläggningar som gör att värmen inte försvinner iväg ut och begränsningar av instrålande solljus. Täta hus med alltmer effektiv isolering och styrd till- och frånluft (FTX) är medel som styr utförandet av nya hus.