Vitruvius och arkitekter

Marcus Vitruvius Pollio författade “Tio böcker om arkitektur” där han bl a skrev om hur arkitekten skall vara: “Arkitekten skall således vara bevandrad i båda riktningarna (det som betecknas och det som betecknar min anm). Han skall vara både rikt utrustad av naturen och öppen för undervisning. Varken naturlig fallenhet utan studier eller studier utan naturlig fallenhet kan skapa en fulländad mästare. Han måste alltså kunna skriva och rita, behärska geometri och känna till många historiska skeenden, flitigt ha studerat filosferna, vara bekant med musik, känna till medicin och juridiska domslut och vara kunnig i astronomi och himlafenomenens lagbundenhet.”

Vitruvius levde under det första århundrandet f Kr och möjligen en bit in på första århundandet e Kr. Men det känns som om detta ideal för arkitekter stått sig under     ca 2 000 år.

Vitruvius utarbetade även underlaget till Leonardo da Vincis proportionsschema över den mänskliga kroppen.