Religionens betydelse

I den tidiga kristendomen såväl som i islam gjorde teologerna ett påstående om arkitekturen …. : de menade att vackra byggnader ägde makt att göra oss till moraliskt och andligt bättre människor. De ansåg att utsökt sköna omgivningar kunde ge oss en puff i riktning mot fulländningen, snarare än att göra oss moraliskt fördärvade, snarare än att utgöra en njutning för de dekadenta. En vacker byggnad kunde stärka oss i vår beslutsamhet att vara goda. Alain de Botton “Lyckans arkitektur”