Projektering

Projektering handlar om att ta fram handlingar för byggande. Exempelvis bygglovshandling. Där ingår även systemskisser, förfrågningsunderlag och bygghandlingar. Och det är inte bara ritningar utan även beskrivningar.

Vilka handlingar behöver du?