2D eller 3D

Alltfler byggnader projekteras i 3D. En variant är BIM uttytt Building Information Modelling. Men fortfarande tas ritningar som tidigare fram i 2D.

Förståelsen för alla strecken på en ritning blir plötsligt mycket lättare i 3D.

Del av plan i 2D och del av plan i 3D.

Plan vrumBild vard rum