Småhus

TullgrensKontoret arbetar med nybyggnad,  om- och tillbyggnad av hus. Både permanenthus och fritidshus.

Här ett foto på en mindre tillbyggnad.

Fritidshus i dagens läge är oftast hus som nästan är som hus för fast boende eftersom önskemålen oftast är att kunna vistas stora delar av året i huset och erfarenheten är att fritidshus ofta övergår till att vara hus för fast boende. Och kostnaden för att bygga ett hus är ändå så stora. Vi är vana vid ett bekvämt boende och vill ha det även på semestern.

Platsen har stor betydelse för hur huset utformas. Hur kommer man till huset, varifrån kommer solljus – under olika delar av dagen? Har tomten en topografi som huset behöver anpassas till? Hur pass styrande är planbestämmelserna? Vilka önskemål har ni och vilka prioriteringar gör ni? Även om man kan tycka att hus är lika varandra så är varje projekt sinsemellan olika.

En kommentar vi arkitekter ofta får är – “det här hade jag aldrig kommit på själv”. Hus och speciellt bostäder kan synas självklart men det är många delar som ska vägas samman. Eller som Alain de Botton, mer poetiskt, skriver: “Ett fult rum kan bekräfta alla våra misstankar om livets ofullkomlighet, medan ett som är solbelyst och har ett golv av honungsfärgad kalksten kan bekräfta allt det som får vårt hopp att spira.”

På en hemsida ansluten till Sveriges Arkitekter hittar ni ett drygt tiotal av de villor som kontoret ritat. Klicka här.

Kontoret har även ritat typhus för småhusfabrikant. Dessa hus utformades för att i hög grad kunna anpassas till en viss tomt och även med flexibilitet invändigt.