Ett hus blir till

Hur blir ett hus till? Genom ett gemensamt arbete från många håll, exempel-vis arkitekten, kommunens personal och entreprenörer/hantverkare av olika slag. Och där beställaren har en viktig roll. Nedan visas i ett antal bilder hur ett småhus byggs. Huset är inte färdigt ännu utan foton kommer att läggas till vartefter det byggs.

Markarbeten innebar i detta fall även sprängning. Huset har anpassats till den kuperade tomten genom att plan 1 är mindre än plan 2 och förskjuten mot den lägre delen men ändå behövde en del berg sprängas bort.

Sprängning

 

 

 

 

 

 

Mängden sten blir alltid mer än väntat.

Efter sprängning

 

 

 

 

 

 

Efter utläggning för dränering och utsättning med placering och rätt höjd så skall plattan på plats med installationer inkl golvvärme.

Platta plan 1

 

 

 

 

 

 

Väggar till källaren / plan 1 monteras och skyddas från fukt.

Källarvåning

 

 

 

 

 

 

I det här fallet är det ytterligare ett gjutet bjälklag där plattan delvis ligger på marken och delvis bildar bjälklag över plan 1.

Platta plan 2

 

 

 

 

 

 

Stommen av trä till ytterväggarna bildar en skog av pinnar innan skivor och vindtät monterats.

Plan 2 stomme

 

 

 

 

 

 

Inifrån upplevs en mer ordnad struktur.

Trästomme

 

 

 

 

 

 

Pågående arbeten med stomkonstruktionen till taket. I detta fall ett valmat tak för att lämna mer sol till omgivningen.

Väggar uppe

 

 

 

 

 

 

Tjockleken på tak känns nu för tiden alltid imponerande.

 

Taktjocklek

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett tag senare så ser det ut så här.

Takfönster gips

 

 

 

 

 

 

 

 

Flera typer av arbeten pågår parallellt exempelvis montering av ventilationskanaler som ansluts till ventilationsschaktet.

Ventilation

 

 

 

 

 

 

Och – äntligen – får vi se fasadteglet muras upp. Ett vilt förband med slät fog.

Tegelmurning

 

 

 

 

 

 

Nu kompletteras med ytskikt av olika slag. Och plötsligt börjar det se färdigt ut. Men ännu återstår dörrar, inredning och installationer av olika slag.

20131002_3

 

 

 

 

 

 

Genomfärgade cementfiberskivor monterade. Och ett trägolv till en terrass lagd med en fris. Vilket ger en mjukare avslutning och anslutning till väggen.

20131002_4

 

 

 

 

 

 

 

 

Den lilla pipen är avsedd för eventuellt kondensvatten som uppstår i ventilationsschaktet.

20131002_6

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett så gott som färdigt hus med glasräcke vid terrasserna.

20131213_71