Andra hus mm

Inger Kahne har arbetat med bostäder i olika former, restauranger (i Danmark), industrifastigheter, kontorslokaler och detaljplaner. Och en del udda uppdrag som exempelvis fågeltorn. De senaste 15 åren har småhus varit en stor del av kontorets arbete. Många projekt har även inbegripit vissa delar av den utvändiga miljön och interiören.

Exempel interiör

Kahne11X