Varför blir det på detta viset?

I exempel från kontorets verksamhet ges lite bakgrund till varför hus kan se ut som de gör.

Pågående bygge. Fler bilder kommer att läggas ut längre fram.bilde från sydväst

Detaljplanen styrde höjd, storlek, lutning tak, utvändigt material vägg och på tak. Men inte fönster och fönstersättning eller takkupors placering och utseende – exempelvis. Gemensamma tankar om detta hus var en skyddad gård, därav vinkeln.

I skisser till huset togs en exteriörbild fram och en plan. Huset uppfördes enligt förslaget, med mindre justeringar.Skiss persp SO xPlan xFasad x

 

 

 

 

Här är ett exempel på ett mer modernistiskt hus.

Se fler bilder hos Kössö Byggs hemsida Hus med uterum

 

 

 

Detaljplanen anger maximal storlek och höjd. Placeringen är given genom utsikten. Ett bekvämt sätt att röra sig genom huset i ett plan önskades, ett hus som krävde minimalt med underhåll och ett förråd. Resultatet på en tomt med vissa nivåskillnader blev detta. Entreprenören har varit väldigt duktig med anpassningen av fasadskivorna.