Om arkitektur

Är arkitektur allvarligt? Ja. Det är komplext, berör oss och handlar om stora värden. Det kan vara tryggt eller oroande, spektakulärt eller välbekant, lustfyllt, vanvårdat eller vara ett bra hantverk med sköna material.

“Arkitektur (el byggnadskonst min anm) förenar oåtskiljbart en praktisk, konstruktiv och funktionell sida med en estetisk, harmonisk och symbolisk.

800px-Internal_Pantheon_LightUtöver den grundläggande uppgiften att ge skydd och värn hör till arkitekturens värden också att skapa rumslig orientering och ordning, att ge identitet och minnesrikedom åt platser och att förmedla erfarenheter och ideal.” Citat Nationalencyklopedin.

Men för att ge en annan sida av arkitekturbegreppet så vill jag nämna Lena Kadmarks examensarbete “Ful arkitektur” som vänder och vrider på arkitekturbegreppet. Inte helt smickrande för oss arkitekter. Ni hittar den här